Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6, od 19. travnja 2021. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0411 i članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09., 8/12., 5/13., 2/18., 5/20. i 3/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaposli pa pomozi 2”

OBRAZAC PRIJAVE

Članovima Općinskog vijeća Općine Novigrad P. podijeljeni su tableti preko kojih će se sazivati sjednice, dostavljati materijali za sjednice, a također i obavljati, vjerujemo daleko efikasnije, komunikacija vijećnika sa službenicima, pročelnikom i načelnikom. Ovakvim načinom rada osim efikasnosti ostvariti će se i uštede u novcu i vremenu.

Između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Novigrad Podravski potpisan je danas, 25.06.2021. g., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pa provedbu projekta „Zaposli pa pomozi 2“ u kojem kao partneri sudjeluju 9 Općina: Novigrad Podravski (nositelj projekta), Peteranec, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje, Legrad, Hlebine, Gola i Rasinja, te HZZ Područni ured Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

Pozivamo sve zainteresirane odrasle osobe s boravištem ili prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji koje do sada nisu cijepljene protiv COVID-19 bolesti da slobodno pristupe cijepljenju bez zakazanog termina na lokaciji:
KOPRIVNICA
Športska dvorana Srednje škole Koprivnica (kod Podravke)
Trg slobode 7
27.06.2021., NEDJELJA
od 8,00 do 13,00 sati
Comirnaty (Pfizer)

Na cijepljenje obavezno donijeti osobnu iskaznicu i zdravstvenu iskaznicu HZZO-a.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije

Svim mještanima općine Novigrad Podravski čestitamo 22. lipanj, Dan antifašističke borbe!

Obilježava se u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi Brezovica kod Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Hrvatskoj i Jugoslaviji.

Nakon provedenog postupka po javnom pozivu za obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje mrtvačnice i ukop pokojnika na području općine Novigrad P., od pristiglih ponuda za najpovoljniju je odabrana ponuda s najmanjom cijenom pogrebnih usluga.
Pogrebne usluge na našim grobljima više ne obavljaju općinski komunalni radnici već tvrtka 5P International d.o.o. iz Koprivnice koju, u slučaju nemilog događaja smrti, trebate nazvati na dežurne brojeve:
mobitela: 091/568-0697 ili 091/381-0123
telefona: 048/644-883
i dogovoriti sve radnje vezane za ukop pokojnika: iskop groba, eventualno skidanje i vraćanje pokrovne ploče, briga oko vijenaca, prijevoz pokojnika od mrtvačnice, spuštanje u grob i zatrpavanje.
Troškove ukopa plaćate Općini Novigrad P. u roku do 15 dana nakon obavljenog sprovoda.
Ugovorom sklopljenim između Općine Novigrad P. i 5P International d.o.o. utvrđeno je, između ostalog, da 5P International fakturira Općini uslugu ukopa po cijenama iz ponudbenog „Cjenika pogrebnih usluga“ kojeg objavljujemo u prilogu.
Napomena: pogrebnu opremu (lijes, vijenci, križ, osmrtnice i dr.) niste obavezni kupiti isključivo od pružatelja pogrebne usluge, već ju možete kupiti od bilo koga tko je registriran za prodaju takve opreme.

CJENIK POGREBNIH USLUGA

Zdravko Brljek - Brčo

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg