Prema programu i projektima Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“, krenuli su ovih dana radovi na uređenju dijela potoka Komarnica.

Za ovu godinu urediti će se, ako vrijeme dozvoli, lokacija „Maturine splave“.

Skupina "Sovice" sudjelovala je na 18. Medvenom denu u organizaciji grada Đurđevca i udruge pčelara. Mališani su sa svojim odgojiteljicama Mirjanom i Nikolinom izveli plesnu točku "Medo" i recitaciju "Putovanje žute kruške". Nakon izvedenog programa od strane organizatora počašćeni su u restoranu Stari grad picom i sokovima.

U nedjelju 17.10. održana je treća likovna kolonija Udruge Komatničanci na kojoj su sudjelovali i članovi likovno kreativne sekcije Likresa. Prekrasan sunčani dan bio je savršen za stvaranje novih umjetničkih radova i šetnju uz rijeku Dravi.

Miholjanski put na dionici od postojećeg asfalta, odnosno od brodišča Vuljak i Franjo, do iza odvojka za klijet u vlasništvu UVVV „Komarna 2001“ je asfaltiran, postavljeni su kolni rubnjaci za kanaliziranje oborinske vode, utvrđene su bankine i formirani ulazi na privatne parcele i ugibališta, pa je 13. listopada izvršena primopredaja radova na kojoj su prisustvovali predstavnici investitora, predstavnik izvođača radova i nadzorni inženjer.

15.10.2021.g. u 15 h 45 min i 55 s, predali smo u Pošti Kc prijavu projekta prema uvjetima Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području RH za 2021. godinu kojeg je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova.
Poziv je objavljen 28.09.2021., a rok za dostavu prijava je 20.10.2021.g.
Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2021. godinu namijenjena su određena sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta.

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg