Dobrovoljno vatrogasno društvo Delovi, dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara ponovno akivirana 20.04.2012. godine na Skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Delovima. Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu. Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požara te obavljaju i druge poslove kojima se podupire ova djelatnost. Sjedište Društva je u Delovima, općina Novigrad Podravski. Područje djelovanja odnosno odgovornosti Društva utvrđeno je Planom zaštite od požara općine Novigrad Podravski, odnosno Zakonom o vatrogastvu. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a stečeno je danom upisa u Registar udruga. Društvo ima oko tridesetak članova te ga zastupaju predsjednik i zapovjednik ili druga osoba po prethodno izdanoj pismenoj punomoći od strane predsjednika, a uz suglasnost Upravnog odbora Društva. Društvo predstavljaju predsjednik, zapovjednik, tajnik, zamjenik predsjednika i zamjenik zapovjednika ili druga osoba po ovlaštenju predsjednika ili zapovjednika Društva ovim redosljedom:

1. Predsjednik DVD Delovi - DRAŽEN GRAŠIĆ
2. Zamjenik predsjednika DVD Delovi - VLADO PLANTIĆ
3. Zapovjednik DVD Delovi - MARIO TAŠNER
4. Zamjenik zapovjednika DVD Delovi - BOŽIDAR PLANTAK
5. Tajnik DVD Delovi - MARINA PLANTAK
6. Blagajnik DVD Delovi - ANĐELKO PLANTAK

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg