KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice OV

Zapisnik sa 2. sjednice OV

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice OV

 

Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

32. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća

23. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

12. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

3. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 2013.

Skraćeni zapisnik sa 52. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 51. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 43. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Novosti na sjednicama Općinskog vijeća

Ostali skraćeni zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg