DSC 0038Djecu polaznike starije odgojne skupine naše buduće prvoškolce posjetile su djelatnice Prometne policije iz Koprivnice gđa.Aleksandra Krnjašić i gđa. Pavlica Bokal kako bi educirale djecu o ponašanju u prometu i značenju prometnih znakova.

 

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski obavještava građane s područja Općine Novigrad Podravski koji na to prema kriterijima u nastavku obavijesti imaju pravo, da mogu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati podnijeti Zahtjev za oslobađanje odnosno djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, sukladno članku 15. Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/06. i 4/12), i to kako slijedi:

Na temelju čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i Odluke o o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društvaKLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016., Općina Novigrad Podravski objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Na temelju čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i Odluke o o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društvaKLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016., Općina Novigrad Podravski objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Temeljem čanka 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i Odluke o o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društvaKLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016., Općina Novigrad Podravski objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Dragi učenici!
Turistička zajednica Đurđevac i Grad Đurđevac vam poklanjaju ulaznicu za klizanje u Đurđevcu.
Ulaznica vrijedi 3 sata koje ne morate iskoristiti odmah, već možete dolaziti 3 puta po 1 sat.
Ulaznice možete podići svaki radni dan u Školi od 8:30 do 12:00 h, te ih iskoristiti do 15.01.2018.

Ravnateljica: Lidija Peroš, prof.

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg