Godišnji financijski izvještaji

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg