O KUD-u Delovi

23.9.2012. godine održana je u Društvenom domu osnivačko-izborna skupština KUD-a na kojoj je izabran Nadzorni i Upravni odbor, sekcije i vodstvo KUD-a. Članovi Nadzornog i Upravnog odbora za predsjednika KUD-a su izabrali gosp. Darka Plantića, za zamjenika gosp. Marinka Šimunića., za tajnicu je izabrana Marijana Pozder, a za blagajnicu Štefica Plantić.

U sklopu KUD-a osnovane su folklorna sekcija, tamburaška sekcija, dramska sekcija i pjevački zbor.

Voditeljica folklorne sekcije je gđa. Đurđica Juratović, voditelj tamburaške sekcije je gosp. Damir Hranić, voditeljica Dramske sekcije je gđa. Nataša Šimunić, a voditeljica pjevačkog zbora je gđica Dorotea Juratović.

KUD Delovi broji oko 40-tak članova. 

Ostali članci o KUD-u Delovi

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg