O KUD-u Delovi

23.9.2012. godine održana je u Društvenom domu osnivačko-izborna skupština KUD-a na kojoj je izabran Nadzorni i Upravni odbor, sekcije i vodstvo KUD-a. Članovi Nadzornog i Upravnog odbora za predsjednika KUD-a su izabrali gosp. Darka Plantića, za zamjenika gosp. Marinka Šimunića., za tajnicu je izabrana Marijana Pozder, a za blagajnicu Štefica Plantić.

U sklopu KUD-a osnovane su folklorna sekcija, tamburaška sekcija, dramska sekcija i pjevački zbor.

Voditeljica folklorne sekcije je gđa. Đurđica Juratović, voditelj tamburaške sekcije je gosp. Damir Hranić, voditeljica Dramske sekcije je gđa. Nataša Šimunić, a voditeljica pjevačkog zbora je gđica Dorotea Juratović.

KUD Delovi broji oko 40-tak članova. 

Ostali članci o KUD-u Delovi

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg