Jedinstveni upravni odjel

Jasna Klasan, dipl.iur – pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu

Milan Harabajza, dipl.oec - viši stručni suradnik - komunalni redar

Tomilsav Nožar, dipl.iur. – viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Anđelka Peroković Lovrak, stručna prvostupnica - viši upravni referent

Zlata Vedriš, oec - viši računovodstveni referent

Ana Sabolić, dipl. oec - viši stručni suradnik za računovodstvene poslove

Ivica Babić, - komunalni radnik - grobar

Radojka Lacković, - spremačica-dostavljačica

Renato Babić - komunalni radnik

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg