KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Jedinstveni upravni odjel

Tomilsav Nožar, dipl.iur. – viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i komunalni redar

Anđelka Peroković Lovrak, stručna prvostupnica - viši upravni referent

Zlata Vedriš, oec - viši računovodstveni referent

Ana Sabolić, dipl. oec - viši stručni suradnik za računovodstvene poslove

Ivica Babić, - komunalni radnik - grobar

Radojka Lacković, - spremačica-dostavljačica

Renato Babić - komunalni radnik

Zdravko Vuljak, komunalni radnik - rukovatelj građevinskim strojevima

 

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg