Na temelju članka 43. Statuta Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije “ broj 5/13) i članka 3. Pravilnika o kreditiranju učenika i studenata Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/16), dana 21. studenoga 2016., općinski načelnik Općine Novigrad Podravski donosi

Odluku o o odabiru korisnika kredita za obrazovanje u akademskoj godini 2016/2017.

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg