Na temelju članka 43. Statuta Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije “ broj 5/13) i članka 3. Pravilnika o kreditiranju učenika i studenata Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/16), dana 21. studenoga 2016., općinski načelnik Općine Novigrad Podravski donosi

Odluku o o odabiru korisnika kredita za obrazovanje u akademskoj godini 2016/2017.

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg