PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2020.

Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

 

2017.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program demografske obnove na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukturena području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

I izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017.-2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa do 30.06.2017.g.

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017. - 2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

 

2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa 2016.-2018. god. 

II Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

 

2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu 

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2015. - 2017. godine

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu

 

2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. - 2016. godine 

Izmjene proračuna Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

 

2012.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2012. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu III

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu II

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011.

Proračun i projekcija proračuna Općine Novigrad Podravski 2012

 

Projekcija proračuna i Proračun Općine Novigrad Podravski za 2011. godinu 

 

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2007. godinu

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg