Sklopljeni ugovori

Sklopljeni ugovori na dan 31.12.2016.

Sklopljeni ugovori na dan 31.12.2015.

Sklopljeni ugovori na dan 31.12.2014.

Sklopljeni ugovori na dan 31.12.2013.

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg